Thursday, September 20, 2007

Selasa-18o7o9- 6 Ramadhan 1428

Hasan Syarifuddin

Akhlak dapat disebut pula ilmu tasawwuf, tarbiyyatun nafs, ataupun 'ilmul-mu'amalah.

Manusia yang mengenali dirinya maka pada saat yang sama ia telah mengenal Tuhannya. Jiwa pada hakikatnya adalah : bermuamalah dengan Allah, Rasul, orang lain, serta mengenali diri sendiri. Bermuamalah dengan ciptaan Allah adalah sama dengan bermuamalah dengan Allah. Barang siapa memahami hakikat dunia, maka ia dapat hidup seperti sahabat-sahabat Rasulullah.

Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia adalah isyarat-isyarat bagi manusia untuk mengenal Allah. Manusia yang berakhlak baik lebih mulia daripada malaikat, sebaliknya, manusia yang berakhlak buruk lebih sesat daripada hewan.

Dengan menuntut ilmu, kita dapat mengetahui seberapa lemahnya kita dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Hakikat ilmu pengetahuan adalah Al-Quran, dan segala yang ada di dalam Al-Quran pada hakikatnya terkandung di dalam surat Al-Fatihah.

No comments: